2) Tổ Chức Bộ Máy Công Ty

2) Tổ Chức Bộ Máy Công Ty

 • TRAHY is applying a quality management system, operating in accordance with ISO 9001: 2015.

Hình 1.1 Sơ đồ quản lý tại văn phòng

 

Hình 1.2 Sơ đồ quản lý tại nhà máy sản xuất.

- Headquarters: 176 Hoa Bang, Yen Hoa, Cau Giay, Ha Noi

- Factory :  Lai Du, An Thuong, Hoai Duc, Ha Noi

a)   Headquarters: 176 Hoa Bang, Yen Hoa, Cau Giay, Ha Noi

  - Is the place where the company deals, receives guests, solves and runs the company.

      - The accounting section, the director's office, the deputy director, the deputy director of business, the sales office, the planning office, the import and export office are located at the head office

.b)    Factory :  Lai Du, An Thuong, Hoai Duc, Ha Noi

      - A place to receive information from the head office, directly produce products.

      -The factory has a total area of ​​1700 m2 including:

  • 450 m2 factory and office
  • 200 m2 of yard for gathering, manufacturing equipment.
  • 50 m2 collective canteen, workers leave.

  3) Machinery, Equipment Manufacturing Service

  • The factory is equipped with the machine as  follows:
   1. 01 Cranes in workshop with a capacity of 3 tons
   2. 01 Cranes move with iron wheel
   3. 08 AC welding machine
   4. 01 Machine for spot welding
   5. 04 steam cutting machine
   6. 01 Universal T6M16 lathe
   7. 01 Needle drilling machine.
   8. 02 table drilling machine.
   9. 01 Magnetic drilling machine with max.
   10. 01 T630 lathe
   11. 01 Japanese lathe
   12. 01 Russian lathe
   13. 01 automatic planing machine
   14. 01 Horizontal planing machine.
   15. 01 Hydraulic Press 50 Ton.
   16. 01 Rectangular boring machine 1500 mm.
   17. 01 Horizontal milling machine MAZA.
   18. 03 Hydraulic steering tester.
   19. 01 AMAZA saws for sawing
   20. 02 stone cutting machine
   21. 05 grinding machine
   22. 01 CNC lathe
   23. 01 stamping machine
   24.  01 Forklift
   25.  Technical measuring tools for production

  4) Trang Thiết Bị Hỗ Trợ Sản Xuất.

  1. 07 Máy tính cho phòng kỹ thuật.
  2. 01 Máy tính cho KCS.
  3. 02 Máy tính cho kế toán,kho.
  4. 04 Bộ máy in máy Fax.
  5. Máy đo tốc độ quay vòng của động cơ.
  6. Lắp đặt hệ thống camera giám sát theo dõi hoạt động sản xuất.

  5) Nhân lực:

                 Công ty có số nhân sự như sau:

                         - Kỹ sư               : 08người

                         - Công nhân       : 40 người

                         - Kế toán            : 03 người

                         - Thủ kho           : 02 người

                         - Bảo vệ             : 02 người

                         - Cấp dưỡng       : 01 người

  8) Sản Phẩm Công Ty  Đã Chế Tạo

  • Gia công chế tạo kết cấu thép trung tâm thương mại Móng Cái.
  • Chế tạo hàng nghìn máy lái thủy lực các loại.
  • Chế tạo tời neo xích điện, thủy lực, tời cô dây, tời chằng buộc, tời kéo lưới…
  • Chế tạo cầu thang mạn đã được đăng kiểm phê duyệt.
  • Chế tạo cẩu xuồng cứu sinh loại 01 cần 02 cần.
  • Chế tạo cẩu xuồng cứu sinh kiểu hạ rơi tự do.
  • Chế tạo kết cấu thép trạm trông bê tông.
  • Chế tạo thang hàng có tải trọng 3 TÊn.
  • Và nhiều máy móc, sản phẩm cơ khí cho các ngành công nghiệp khác.